Blog

Brielle in rep en roer (II)

Geplaatst op 22 november, 2013 om 3:10 Comments reacties ()
Het Brielse volkslied

Burgemeester Betty van Viegen had bij het finalefeest waarmee de Vestingweekenden in het kader van het 300-jarig jubileum van de vestingwerken werden afgesloten, geen 'inspiratiebrochure' nodig om een aantal onderdanen tegen zich in het harnas te jagen.

Tijdens de in de Catherijnekerk gehouden slotbijeenkomst werd een door dirigent en liedjesschrijver Grigori Sarolea geschreven lied aan het publiek voorgesteld. Dit lied viel bij de burgemeester zo in de smaak, dat ze, zonder bijvoorbeeld de aanwezige wethouders te raadplegen, met een charmante glimlach liet weten  plekke, dat Brielle voortaan een volkslied had: 'Hé, jij daar Brielle!'.

Nu wil het geval, dat op zo'n slotbijeenkomst van de in het kader van het jubileum van de vestingwerken gehouden evenementen vooral Briellenaren waren afgekomen, die geïnteresseerd zijn in de Brielse historie. En - zonder ook maar iets af te doen aan de nieuwe compositie 'Hé,  jij daar Brielle!' - die mensen zijn zich ervan bewust, dat Brielle allang een volkslied heeft. Dat tekst van dit volkslied is in 1892 geschreven door de vermaarde Johan Been (KLIK HIER voor info en de tekst).

Hoewel 'Wij houden van ons Brieltje', in tegenstelling tot het lied dat burgemeester van Viegen onlangs zo goed beviel (KLIK HIER), nog niet op You Tube is te vinden, wordt de eenzijdig genomen beslissing om Johan Been bij het grofvuil te zetten, de importburgemeester door veel èchte Briellenaren niet bepaald in dank afgenomen. 
Het lijkt wel of het volk niet langer bereid is om zich een volkslied op te laten leggen door een regent. Om een inwoner van Den Briel te citeren wiens voorouders al vele generaties in Den Briel wonen: "Alsof koningin  na het Máxima zien van de musical over Hazes ineens wil, dat het Wilhelmus wordt vervangen door het lied 'En zij gelooft in mij'.

Zo zijn burgemeester van Viegen en de voorzitter van de 'Stuurgroep Leve de Vesting Brielle!' (ook wel bekend als wethouder Verbeek) erin geslaagd om de feestelijke Vestingweekenden in een rellerige sfeer af te sluiten. En dat met behulp van een nieuw volkslied en een als discussiestuk bedoelde, maar in een discussie onbruikbare 'inspiratiebrochure' (Zie Brielle in rep en roer I). Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, zoals 43 gemeentelijke monumenten 366 rijksmonumenten, waaronder het onlangs voor veel geld gerestaureerde rijksmonument ' De Brielse Vestingwerken'. 

De in 2014 te houden stadsdiscussie schijnt te gaan over de vraag hoe de nieuwbouwwijken rond de vesting beter op de vesting kunnen worden aangesloten. Die discussie zou wellicht wat zinvoller verlopen, indien de burgers zich konden uitlaten over een aantal realistische opties.*

'De STEEG' heeft ook iemand gesproken, die denkt dat het gedoe rond het Brielse volkslied en de 'inspiratiebrochure' ten doel heeft om de Maskerade nieuw leven in te blazen. Zo van: als de Briellenaren hun bestuurders niet meer belachelijk willen maken, moet het stadsbestuur dat zelf maar doen.

*  Na een week vol opwinding is, dankzij een interview in het Briels Nieuwsland, duidelijk geworden, dat er over de hoofden van de Briellenaren zal worden gediscussieerd. De stadsdiscussie heet nu een symposium te zijn waar zal worden gediscussieerd door gemeentelijke bestuurders, medewerkers ruimtelijke ordening en communicatiestrategieën van regiogemeenten en andere vestingsteden in Nederland.

Aan het symposium zal dus ook een aantal gemeentelijke specialisten op het gebied van communicatiestrategieën deelnemen. Misschien is het een goede zaak om hen eens uit te laten zoeken hoe het mogelijk is, dat ten aanzien van de publiciteit over deze bijeenkomst voor vrije en creatieve geesten is gekozen voor een communicatiestrategie, die zoveel negatieve opwinding heeft gegenereerd.


Brielle in rep en roer

Geplaatst op 21 november, 2013 om 4:28 Comments reacties ()
"BRIELLE IN REP EN ROER"

"Toekomstvisie suggereert sloop van vestingwallen," kopt het AD/RD op 21 november 2013. Minstens 2 huis-aan-huisbladen hebben op een tikkeltje zweverige wijze  verslag gedaan van een bijeenkomst, waarbij wethouder Dick Verbeek, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de stuurgroep Leve de vesting Brielle", het eerste exemplaar van de 'inspiratiebrochure' DE TOEKOMST VAN DE (VESTING) STAD overhandigde aan een charmant glimlachende burgemeester Betty van Viegen. 

"Luchtfietserij," dacht 'De STEEG' toen hij las dat de ontwikkeling van de fysiek ommuurde, historische binnenstad van Den Briel stil zou staan, terwijl de periferie onbegrensd kan groeien. Volgens de huis-aan-huisbladen van de 'inspiratiebrochure' zou de binnenstad in toenemende mate te maken hebben gekregen met een leegloop van functies als wonen, werken, zorg etc. Daarom zou het volgens het verslaggeving in de huis-aan-huisbladen een goed idee zijn om de (net voor kapitalen gerestaureerde 300-jaar) oude wallen te slopen, (à la Spijkenisse) een nieuw centrum te bouwen en de wallen te verplaatsen, zoals dat vroeger ook vaak gebeurde. 

Nee, zegt wethouder  Verbeek in het AD/RD,  Al die opwinding slaat nergens op.  Errol Ooft, directeur van het Hellevoetsluise ingenieursbureau IOB, heeft in zijn toekomstvisie geconstateerd dat supermarkten, middelbare scholen, gezondheidsvoorzieningen en ook de kermis de Brielse binnenstad hebben ingeruild voor nieuwe onderkomens in de jonge wijk Nieuwland. Hallo zeg, het is nog maar de vraag of AH toestemming krijgt om, net als Jumbo, een nieuwe vestiging te openen in het niemandsland/schootsveld tussen de vesting en de nieuwbouwwijk. En wat de middelbare scholen, de huisartsen en de kermis betreft, die zijn door de gemeente Brielle gestimuleerd (en wat de kermis betreft: gedwongen) om zich buiten de wallen te vestigen. Om overlast in de binnenstad te verminderen, dan wel dichter bij de bewoners van de nieuwbouwwijken te zitten.

Enfin, in januari 2014 mag Errol Ooft zijn prikkelende stelling opwerpen tijdens een stadsdebat. Ooft zal dan voorstellen om de vestingwallen te verplaatsen en om Nieuwland (om een deel van die wijk liggen al nepwallen heen) en het bedrijventerrein Seggeland heen te leggen. Ooft wil ook de Groene Kruisweg ondertunnelen, zodat we een leefbaar centrum creëren waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Het is goed, dat er in de huidige situatie nog genoeg geld over is om een ('full colour') 'inspiratiebrochure' uit te geven en een onbetaalbare en onhaalbare toekomstvisie te bespreken tijdens een stadsdebat. Ingenieur Ooft weet kennelijk niet hoeveel moeite het heeft gekost om bij de Thoelaverweg dat ene voetgangerstunneltje te mogen maken. Instanties als Defensie, Waterschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed slaan acuut op tilt als iemand een spade in de Brielse Wallen wil steken.

Errol Ooft, de voor het schrijven van deze als discussiestuk bedoelde 'prikkelende toekomstvisie' ingeschakelde directeur van het Helvoetse ingenieursbureau IOB is niet van de straat. Zijn bureau heeft een aantal interessante klussen gedaan. (KLIK HIER, voor een prestigieus IOB-klusje in Spijk City, dat zoals iedereen weet een eclatant succes is.)

Viering bevrijding van Franse overheersing in 2013

Geplaatst op 9 november, 2013 om 6:44 Comments reacties ()
In het kader van het 300-jarig jubileum van de Brielse Vestingwerken en de viering van 200 jaar Koninkrijk, wordt in 2013 meer aandacht besteed aan de bevrijding van de Franse overheersing dan in andere jaren.

Ongeveer 50 personen kunnen op 1 december 2013 om 14.15 uur deelnemen aan een wandeltocht, waarbij gidsen vertellen over de aanleiding van de opstand en de 1 April Vereniging allerlei spectaculaire acts vertoont (dit keer ongetwijfeld niet in 16e eeuwse kostuums).

"Onderweg worden de deelnemers gelaafd en misschien nog wel meer," laat Briels Nieuwsland op dubbelzinnige toon weten over een historische gebeurtenis, waarbij één van de mannelijke hoofdrolspelers in dameskleding bij zijn lurven is gegrepen. 

Op de Markt wordt de overgave van de Fransen nagespeeld, waarbij 'De STEEG' nadrukkelijk adviseert om niet te schieten met het kanon van het Wellerondom. De zijmuur van het oude Stadhuis moet nog een paar eeuwen mee.

De kosten bedragen € 3,50 p.p.; vooraf te voldoen bij de VVV aan de Turfkade. Gezien het geringe aantal deelnemers is het gewenst om tijdig te reserveren. (KLIK HIER.)
Tot volgend jaar!

Geplaatst op 23 augustus, 2013 om 13:09 Comments reacties ()
Niet ver van 'De STEEG' neemt deze (geurloze, maar altijd zeer rijk bloeiende) Lathyrus latifolius afscheid van 2013. Tot volgend jaar, beste pronkerwt!


Een dubbelzinnige uitspraak

Geplaatst op 23 augustus, 2013 om 2:55 Comments reacties ()
Wat de verhuizing van AH naar het Luveto-terrein aan de Thoelaverweg betreft maakt 'De STEEG' zich alleen zorgen over de vraag of de grootste winkelruimte binnen de vesting weer snel genoeg gevuld zal kunnen worden. Maar het blijft curieus om te lezen hoe voormalig columnist Piet Moree van de (inmiddels opgeheven) Westvoornse Courant in zijn hoedanigheid als wethouder Klaas Schipper reageerde, toen CDA en PvdA het betreurden, dat 3 van de 6 weken van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan in de zomer vakantie zijn gevallen. Briels Nieuwsland vat de reactie als volgt samen: "Het ter visie leggen in de zomervakantie was volgens hem nodig om de noodzakelijke voortgang van het project niet de belemmeren."

'De STEEG' spreekt hierbij de hoop uit, dat de ooit om zijn kritische bijdragen over onhandige uitspraken van plaatselijke gemeentebestuurders befaamde ex-columnist niet echt heeft willen zeggen, dat de vakantieperiode een uitstekende gelegenheid biedt om te voorkomen, dat teveel belanghebbenden gebruik zullen maken van hun democratisch recht om ergens bezwaar tegen te maken.

Het scherpe pennetje van Piet Moree had hoe dan ook wel raak geweten met de door de krant samengevatte uitspraak.

Ten onechte niet te gebruiken parkeerplaatsen

Geplaatst op 29 juli, 2013 om 6:42 Comments reacties ()
Aan het eind van het Scharloo zijn 5 parkeerplaatsen, die door middel van opklapbare paaltjes worden gereserveerd voor weggesleepte foutparkeerders. Voor 4 van de parkeerplaatsen geldt, dat ze die functie alleen hebben op maandag en wanneer er in de stad een groot evenement wordt gehouden op de parkeerplaatsen van bijvoorbeeld de Turfkade. Sinds enige tijd, gaan de paaltjes, na sluiting van de op maandag gehouden weekmarkt, de hele week niet meer naar beneden, wanneer er in het weekend 'op parkeerplaatsen' een evenement wordt georganiseerd. En daarmee worden van dinsdag t/m vrijdag en zaterdag 4 voor de plaatselijke middenstanders en hun klanten kostbare, gratis parkeerplaatsen aan het gebruik onttrokken. 

Vandaar deze smeekbede aan de mensen, die beschikken over de sleutel, waarmee de paaltjes weer naar beneden kunnen worden gedaan: na de markt de paaltjes weer naar beneden s.v.p.

Probleemgeval Thoelaverweg op 4 augustus

Geplaatst op 29 juli, 2013 om 6:34 Comments reacties ()
Volgens het officiële overzicht van de gemeente Brielle is er een vergunning verleend om op (citaat) "zaterdag 27 juli 2013 en 4 augustus 2013" een rommelmarkt te houden op de tweede parkeerplaats aan de Thoelaverweg. De rommelmarkt van 27 juli is geannuleerd. Met de datum 4 augustus 2013 heeft 'De STEEG' de volgende problemen: de markt aan de Thoelaverweg wordt gewoonlijk op zaterdag gehouden.  4 augustus is geen zaterdag, maar zondag.

De markt van 27 juli 2013 is bepaald niet de eerste aan de Thoelaverweg geplande rommelmarkt, die is geannuleerd. Al zal iedereen, die de foto-impressie van de desolate [en voorspelde] weersomstandigheden rond het middaguur bekijkt, ditmaal alle begrip opbrengen voor het besluit om op die weinig beschutting biedende locatie de rommelmarkt te cancelen. Wat de door noodweer getroffen binnen de vesting gehouden rommelmarkt betreft - kort nadat het ophield te gieten, kwam het bezoek aan de rommelmarkt weer op gang. Met het eerste straaltje zon kwamen de eerste kooplustigen weer te voorschijn.

'De STEEG' is er zich van bewust dat op de betreffende locatie minstens 3 evenementenorganisaties actief zijn (geweest). Dus misschien vindt de activiteit toch op zondag 4 augustus plaats.

Kom op 4 augustus niet alleen voor de aan de Thoelaverweg te houden rommelmarkt naar Den Briel. Al kunt u natuurlijk bij een onverhoeds toch afgelaste (of één dag eerder gehouden) markt vanaf 12 uur troost vinden bij 'De STEEG'.

Hoewel het Stadhuis een tijd lang de onhandige gewoonte heeft gehad om in verband met het evenement een parkeerverbod uit te vaardigen voor de hele tweede parkeerplaats, wordt zo'n verbod tegenwoordig kennelijk alleen nog op het voor de rommelmarkt bestemde stuk gehandhaafd (al vergoedt 'De STEEG' geen aan de Thoelaverweg opgelopen bekeuringen). 

Koningin Wilhelmina beschermd door de kustwacht?

Geplaatst op 13 juli, 2013 om 10:38 Comments reacties ()
Het AD/Rotterdams Dagblad meldde op 13 juli 2013, dat het Brielse standbeeld van koningin Wilhelmina beter beschermd is tegen diefstal. Het brons is met een doorzichtige lijm ingesmeerd, die - ik citeer de krant maar - "als het beeld verscheept wordt, direct onder de UV-lamp door de kustwacht wordt ontdekt." Slimme bronsdieven, die nu denken dat ze veilig zijn, zolang ze niet met Wilhelmina en alle andere Brielse kunstwerken van brons de zee ingaan, opgelet - de UV-lamp, waar het AD/RD over schrijft, wordt niet gehanteerd door de kustwacht, maar door een bedrijf dat KuNstwacht heet.

Brielse zuinigheid en het witte kerkje van Vierpolders

Geplaatst op 12 juli, 2013 om 13:50 Comments reacties ()
De gemeente Brielle gaat zo prudent om met de miljoenen, die men grotendeels heeft overgehouden aan de verkoop van het gemeentelijke woningbestand aan de nadien (niet door deze aankoop) in de problemen geraakte woningcorporatie Vestia, dat men niet eens één enkele euro over heeft voor de aankoop van het na januari 2015 door de opheffing van de Protestante Gemeente Vierpolders vrijkomende witte kerkje in Vierpolders; een rijksmonument.

Het kerkje is de in 1721 gebouwde, tweede of derde vervanger van het aan Sint Olaf gewijde kerkje van Nyland, dat in de Middeleeuwen door 'Noormannen' is gesticht en in 1572 door de Watergeuzen is verwoest. De gemeente hikt vooral aan tegen de kosten van de restauratie, die op €  800.000.00 worden geschat. (KLIK HIER - Zolang het nog kan.)

Onder Briellenaren wordt er niet aan getwijfeld, dat de door zuinige Brielle schatbewaarders bewaakte miljoenen, na een eventueel door de Commissaris van de Koning af te dwingen annexatie, vooral in de voormalige groeikern Hellevoetsluis zullen rollen.

Vlooienmarkten in de Brielse winkelstraten

Geplaatst op 30 mei, 2013 om 9:30 Comments reacties ()
Goed nieuws voor de liefhebbers van vlooienmarkten. Wat dat betreft lijkt het roer om te zijn. Met ingang van zaterdag 15 juni 2013 zal er (tot en met november 2013) maandelijks een vlooienmarkt worden gehouden. Deze zaterdagse vlooienmarkten zullen worden gehouden in het autovrije gedeelte van Nobelstraat en Voorstraat. De markten komen bij de vlooien- en/of kofferbakmarkten, die door andere organisatoren worden gehouden bij de Intratuin aan de Kloosterweg, op de tweede parkeerplaats bij de Jumbo en de markten themamarkten (o.a. antiekmarkt) van Fresh Events in Nobelstraat, Voorstraat en/of Turfkade.

Sommige markten vinden op zaterdag plaats, andere op zondag. 'De STEEG' is er nog niet in geslaagd om de logica van het systeem te ontdekken. Binnenkort in het evenementenoverizcht op deze site: de Brielse vlooien-, rommel- en kofferbakmarkten.

Het goede nieuws is inmiddels achterhaald. Nadat 'De STEEG' tientallen bezoekers op de vlooienmarkt van zondag 25 augustus 2013 had geattendeerd, kwam het bericht dat de organisator zijn activiteiten heeft gestaakt. Jammer.