Blog

Een dubbelzinnige uitspraak

Geplaatst op 23 augustus, 2013 om 2:55
Wat de verhuizing van AH naar het Luveto-terrein aan de Thoelaverweg betreft maakt 'De STEEG' zich alleen zorgen over de vraag of de grootste winkelruimte binnen de vesting weer snel genoeg gevuld zal kunnen worden. Maar het blijft curieus om te lezen hoe voormalig columnist Piet Moree van de (inmiddels opgeheven) Westvoornse Courant in zijn hoedanigheid als wethouder Klaas Schipper reageerde, toen CDA en PvdA het betreurden, dat 3 van de 6 weken van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan in de zomer vakantie zijn gevallen. Briels Nieuwsland vat de reactie als volgt samen: "Het ter visie leggen in de zomervakantie was volgens hem nodig om de noodzakelijke voortgang van het project niet de belemmeren."

'De STEEG' spreekt hierbij de hoop uit, dat de ooit om zijn kritische bijdragen over onhandige uitspraken van plaatselijke gemeentebestuurders befaamde ex-columnist niet echt heeft willen zeggen, dat de vakantieperiode een uitstekende gelegenheid biedt om te voorkomen, dat teveel belanghebbenden gebruik zullen maken van hun democratisch recht om ergens bezwaar tegen te maken.

Het scherpe pennetje van Piet Moree had hoe dan ook wel raak geweten met de door de krant samengevatte uitspraak.

Categorie├źn: nieuws