Blog

Een Buurman van de duistere zijde

Geplaatst op 15 maart, 2016 om 8:57
Tot grote ontstentenis van zijn buren demonstreert een sinds kort in het voormalige Meijnaertslop gevestigde ondernemer door te vlaggen zijn aanhankelijkheid aan de Spaensche Koning Filips ("Voldemort") II. Zijn diepgeschokte buren vragen zich in gemoede af of het als Brielse ondernemer echt handig is om, zo kort voor 1 april, je voorliefde voor de Duistere Zijde te demonstreren. Of zullen de Spanjolen in 2016 de slag om Den Briel wel winnen?

'DeSteeg' kent overigens één, niet ver van het Meijnaertslop woonachtige Briellenaar die aan zijn voorgevel de Geuzenvlag heeft laten wapperen, terwijl aan de achterkant van zijn perceel het door de Geuzen zo gehate rood-geel-rood hing. Over van twee walletjes eten gesproken!

Meijnaertslop is de naam die in de 16 eeuw werd gebruikt voor een nog altijd bestaande zijstraat van de Bierkade die sinds de 18e eeuw Turfkade wordt genoemd. De naamgever van het slop was vermoedelijk een in de Nobelstraat woonachtige bierbrouwer, die aan de achterzijde van zijn perceel een opslagkelder had. Bij Meijnaerts opslagkelder bevond zich in 1557 een "cleyn poortgen", dat volgens de heer Aart van der Houwen van het Streekarchief niet veel meer dan een deur zal zijn geweest. Buiten het Meijnaertspoortje lag de Meijnaertssteiger, waar men de in de Goote (nu: Zuidspui) gelegen schepen kon beladen met Meijnaerts biervaten. 

Kort na 1572 werd de Meijnaertssteiger verlengd tot "het kleine bruggetje" dat Bierkade Oostzijde verbond met Bierkade Westzijde (nu: Scharloo). 'DeSteeg' heeft ooit een plattegrond gezien, waarop een tegenover het Meijnaertslop gelegen bruggetje als de 'Duyvels Brug' werd aangeduid.

In april 2006 is 'De Steeg' begonnen op Turfkade 33Bis. in een eeuwenoud, 'cleyn' poortgebouwtje, dat niet veel breder is dan de deur. Bij werkzaamheden is een zeldzame, uit 1563 daterende, bronzen penning aangetroffen (waardoor we dus weten dat het om een bouwsel gaat dat al in de 17e eeuw bestond). De penning is geslagen in opdracht van Stadhouder Willem van Oranje (ook Stadhouder van Voorne), die de loftrompet wilde steken op zijn broodheer, koning Filips ("Voldemort") II van Spanje, Heer der Nederlanden en Heer van Voorne. Na 1572 zal het merendeel der Prinsgezinden de penning hebben weggegooid.

De voor Orangisten ietwat precaire penning/liefdesbetuiging is overigens geslagen naar aanleiding van de Slag van Oran (1556), waarbij door Marokkanen gesteunde Spanjaarden erin waren gelaagd een uit 40 galjoenen bestaande Ottomaanse (= Turkse) vloot te verslaan. In 1563 ging Willem van Oranje er nog vanuit, dat wij, als de wijze koning van Spanje de 'Ottomanen' in 1556 niet zou hebben geslagen, de Nederlanden 'Mohammedaans' (= islamitisch) zouden worden. Maar in de 80-jarige oorlog zouden de opstandige stadhouder en zijn Geuzen de slogan 'Liever Turks Dan Paaps!' hanteren. dat niet alleen - de protestantse opstand tegen de katholieke landsheer der Nederlanden is mede gefinancierd met leningen die zijn verstrekt door de Turkse Sultan.

(Het scheldwoord 'Paaps' is afgeleid van de keurige Latijnse benaming van de paus [Il papa].)

Categorie├źn: nieuws