Blog

De ham van Widelham

Geplaatst op 2 november, 2017 om 11:31
In het vroege Nederlands stond de topografische aanduiding 'ham' oorspronkelijk voor een bocht in een rivier. Later werd het woord ook gebruikt om een 'hap' water in het land aan te geven (nu: inham) of juist een uitstulping land in het water aan te duiden (nu: uitham). Het woord ham werd ook gebruikt als verzamelnaam voor schorren (hoger gelegen buitendijkse gebieden die enkele malen per jaar door zeewater overstroomd worden; begroeid met kruiden en grassen) en gorzen (aangeslibt buitengebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water onderloopt).
Witla/Widelham lag misschien wel in een bocht aan het eind van de Widele/Wiedel of op een door de bewoners verhoogde schor of gors in diezelfde rivier. De volgende fragmenten stammen uit een slecht gescand document dat op het internet is te vinden: Fome (waarschijnlijk moet hier Voorne staan) daarentegen heef zgn meer 
beteekenend Widelham of Widlam,  dat door zgn gunstige ligging 
aan den Maasmond, waar de Wiedel uitvloeit, in welvaart toennemt, en 
niet onbelangrijken handel drijft." (...) "En zoek nu niet meer naar Wiedelham, de bloeiende stede aan den 
Maasmond, zy, die zich zoo lustig weerspiegelde in de blonde rivier.* 
Eenig wechrottend, naauwelyks meer door het watervlak zich verheffend 
paalwerk aan het thands onbeschut en daaglyks krimpend strand, w^s^ u. 
misschien nog de plaat^^, wai^r voor ruim vgftig jaren onophoudelyk koop- 
vaarders aanlegden en ankerden voor de bedrijvige stede. Nog vgftig 
jaren — en wanneer dan een jonge visscher zich vertoomirover het onbe- 
kende voorwerp onder water, waaraan hy zgne netten scheurt, dan zal 
zgn oude vader zich lang-vervlogen gebeortenissen herinneren, en zeggen: 
>Dat is wellicht een overblgfeel van het oade Wiedelham. Toen uw groot- 
vader nog een knaap was, gelgk gj thands zgt, kende hy het als de 
groote koopstad. Maar het werd geplondërd en verbrand, en gants vernield. 
Dat hebben de Noormannen gedaan!*' * 

Ja — zy zijn gekomen, de Noordsche sprinkhanen, in 806, en zy 
hebben het groene veld van Wiedelham afgeknaagd en opgeteerd, zoodat 
er niets van overgebleven is, ook zelfs niet een handvol uitgedord stroo, ^ 

Voert de teleurstelling by de eene bloeiende handelplaats u glings naar 
de andere: snelt ge van Wiedelham naar Thiel (dat ook al door de Noormannen was "bezocht", De STEEG)."

Categorie├źn: Ditjes & Datjes